Haberler

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlar Arası Genel Not Ortalaması İle Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvurusu
Tarih: 13.8.2018

T.C.
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ve YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ yoluyla öğrenci alınacaktır.

A-KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjanları

Fakülte / Program
Süre
2. Sınıf
Yurt İçi
3. Sınıf
Yurt İçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi      
 İktisat
4
16
16
 İşletme
4
24
24
 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4
24
24
Mühendislik Fakültesi
 
 
 
 İnşaat Mühendisliği
4
24
24
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4
24
24
 Endüstri Mühendisliği
4
16
16
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 
 
 
 Mimarlık
4
16
16
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
4
24
24
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
 
 
 Beslenme ve Diyetetik
4
24
24
  Hemşirelik
4
16
16
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
4
24
24
Fen Edebiyat Fakültesi
 
 
 
 Psikoloji
4
24
24

Başvuru ve Değerlendirme Takvim

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi
Başlangıç  Bitiş Başlangıç  Bitiş
09.07.2018 15.08.2018 16.08.2018 29.08.2018
Sonuç İlan Tarihi
31.08.2018
Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç  Bitiş Başlangıç  Bitiş
03.09.2018 07.09.2018 10.09.2018 29.08.2018

Başvuru İçin Gerekli Şartlar
Öğrencinin:

1. Disiplin cezası almamış olması,
2. Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun (Genel Not Ortalaması) 100 üzerinden en az 60, (4 üzerinden en az 2.29 ) olması gerekmektedir. 

Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru formu. (Form için tıklayınız).
2. Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli olacaktır).
3. Onaylı not durum belgesi / Transkript.
4. Onaylı ders içerikleri.
5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
6. Öğrencinin yerleştirildiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
7. Lise Diploması onaylı sureti.

Kurumlar Arası Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

(1) Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(3) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.(Tabloyu görmek için tıklayınız).
(4) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
(5) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun 100 üzerinden en az 60 , (4 üzerinden en az 2.29 ) olması şarttır. 
(6) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.
(7) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
(8) Yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencinin bulunduğu öğretim kurumunda halen kayıtlı olması gerekmektedir.

B-YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjanları

Fakülte / Program
Süre
2. Sınıf
Yurtdışı
3. Sınıf
Yurtdışı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi      
 İktisat
4
8
8
 İşletme
4
12
12
 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4
12
12
Mühendislik Fakültesi
 
 
 
 İnşaat Mühendisliği
4
12
12
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4
12
12
 Endüstri Mühendisliği
4
8
8
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 
 
 
 Mimarlık
4
8
8
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
4
12
12
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
 
 
 Beslenme ve Diyetetik
4
12
12
  Hemşirelik
4
8
8
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
4
12
12
Fen Edebiyat Fakültesi
 
 
 
 Psikoloji
4
12
12

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi
Başlangıç  Bitiş Başlangıç  Bitiş
09.07.2018 15.08.2018 16.08.2018 29.08.2018
Sonuç İlan Tarihi
31.08.2018
Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç  Bitiş Başlangıç  Bitiş
03.09.2018 07.09.2018 10.09.2018 11.09.2018

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar
Öğrencinin:

1. Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.
2. Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun 100 üzerinden enaz 60, (4 üzerinden enaz 2.29 ) olması gerekmektedir. 
3. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurtdışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın herbir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurtdışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tamsayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tamsayıya tamamlanır.
5. Yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencinin bulunduğu öğretim kurumunda halen kayıtlı olması gerekmektedir.

6. 2018-2019 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru formu. (Form için tıklayınız).
2. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi ( Yatay geçiş başvurusunda bulunacak 667 sayılı KHK kapsamındaki özel öğrenciler, hem kayıtlı oldukları hem de özel öğrenci oldukları üniversiteden ayrı ayrı öğrenci belgelerini getireceklerdir).
3. Onaylı not durum belgesi / Transkript.
4. Onaylı ders içerikleri.
5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
6. Adayın pasaportunda resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların onaylı fotokopileri.
7. Öğrencinin yerleştirildiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
8. Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için lise denklik belgesinin aslı gerekmektedir.
9. Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için Türkçe çevirisi yapılmış Noter onaylı lise diploması örneği
10. Liseyi Türkiye’de bitiren adaylar için Lise diplomasının onaylı sureti.

NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.05.2016 tarih ve 29842 sayılı yazısı gereğince geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınırlığı Üniversitemiz tarafından YÖK denklik birimine sorulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik. (Tıklayınız).

Başvuru Adresi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Erkilet Dere Mah. Kuzey Çevre Yolu Kocasinan/KAYSERİ

Not: Başvuru belgeleri yukarıdaki adrese posta yoluyla ya da şahsen ulaştırılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik evrak ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İletişim

Tel : 0 (352) 324 00 00 Pbx
Fax : 0 (352) 324 00 04

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (KDV dahil) 

Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Ücretli
%25 İndirimli
%50 İndirimli
%75 İndirimli
İnşaat Mühendisliği
24.000 ₺
18.000 ₺
12.000 ₺
6.000 ₺
Elektrik Elektronik Mühendisliği
24.000 ₺
18.000 ₺
12.000 ₺
6.000 ₺
Endüstri Mühendisliği
24.000 ₺
18.000 ₺
12.000 ₺
6.000 ₺
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
Ücretli
%25 İndirimli
%50 İndirimli
%75 İndirimli
İşletme
23.000 ₺
17.250 ₺
11.500 ₺
5.750 ₺
İktisat
23.000 ₺
17.250 ₺
11.500 ₺
5.750 ₺
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
23.000 ₺
17.250 ₺
11.500 ₺
5.750 ₺
 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Bölüm
Ücretli
%25 İndirimli
%50 İndirimli
%75 İndirimli
Mimarlık
25.500 ₺
19.125 ₺
12.750 ₺
6.375 ₺
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
25.500 ₺
19.125 ₺
12.750 ₺
6.375 ₺
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Ücretli
%25 İndirimli
%50 İndirimli
%75 İndirimli
Hemşirelik
23.000 ₺
17.250 ₺
11.500 ₺
5.750 ₺
Beslenme ve Diyetetik
24.000 ₺
18.000 ₺
12.000 ₺
6.000 ₺
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
25.500 ₺
19.125 ₺
12.750 ₺
6.375 ₺
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Ücretli
%25 İndirimli
%50 İndirimli
%75 İndirimli
Psikoloji
25.500 ₺
19.125 ₺
12.750 ₺
6.375 ₺

 

11.09.2018

Haber Arsiv


Yukarı