Rektör'ün Özgeçmişi

1. Adı Soyadı: Kerim GÜNEY

2. Doğum Yeri ve Tarihi: Gelendost, 28 Şubat 1962

3. E-Posta: rektorluk@nny.edu.tr

4 . Ünvanı:
 Prof. Dr.

5 . Öğrenim Durumu:

Lise: Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz (ŞAİK) Lisesi, 1979, (Takdirname derecesiile mezun oldu).
Lisans: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümü, 1983,(Dönem birincisi olarak mezun oldu).
Y. Lisans: İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği AnabilimDalı, 1988, (Üstün başarı derecesi ile mezun oldu).
Doktora: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 1991.

 

6. Akademik Ünvanlar

Arş. Gör.: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümü,1983-1991.
Yrd. Doç.: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümü,1991-1995.
Doçent: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Bölümü,1995-2001 
(Telekomünikasyon Anabilim Dalının Antenler Bilim Kolundan Doçentlik ünvanı almıştır).
Profesör: Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü, 2001-Devam Ediyor (Telekomünikasyon Anabilim Dalından Profesörlük ünvanı almıştır).

 Yukarı