İdari ve Bilimsel Faaliyetler

A. İdari Görevleri

1. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, 2003-2009.

2. Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Müdürü, 2001-2004.

3. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü, 2003.

4. Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi (Seçilmiş Üye), 2003.

5. Erciyes Üniversitesi Senato Üyesi (Mühendislik Fakültesini Temsil Eden Seçilmiş Üye), 1999-2002.

6. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2004.

7. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-2003.

8. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 1998-2003.

9. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Telekomünikasyon Anabilim Dalı Başkanı, 1996-Devam ediyor.

10. “Üniversite Konferansları Programı” çerçevesinde Türkiye Bilimler Akademisi’nde Erciyes Üniversitesini Temsil Etme, 2003-2005.

11. KOSGEB-Erciyes Üniversitesi-Kayseri Sanayi Odası Arasında İmzalanan Erciyes TEKMER İşbirliği Protokolü Çerçevesinde İnceleme ve Seçim Kurulu Üyesi, 2002-2003.

12. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık MYO Müdür Yardımcılığı, 1996-2003.

13. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık MYO Yönetim Kurulu Üyesi, 1996-2003.

14. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık MYO Yüksekokul Kurul Üyesi, 1996-2003.

15. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık MYO Uçak Elektrik-Uçak Elektronik Programları Sorumlusu, 1998-2003.

16. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, 2001-2003.

17. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2003.

18. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Yüksekokul Kurul Üyesi, 2001-2003.

19. Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Elektrik-Uçak Elektronik Bölüm Başkanı, 2001-2003.

20. 10 Nisan 2002 Tarihli 24722 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği’nin 4. Maddesi gereğince Üniversite Senatosunun önerisi doğrultusunda “Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi”, 2002-2009.

21. Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-Devam Ediyor.

22. Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı Genel Sekreteri, 2003-2007.

23. Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2007-Devam Ediyor.

24. “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Kurulması ile ilgili Komisyon Başkanlığı, 2003.

25. International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) Türkiye Erciyes Üniversitesi Temsilcisi, 2003.

26. Üniversite Yayın Komisyonu Üyesi (Üniversite Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Üye), 2003-2009.

27. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Erciyes Üniversitesi Temsilcisi, 2003-2005.

28. Erciyes Üniversitesinde Muhtelif Komisyon Üyelikleri (2000 Yılı Yayın Kataloğu Komisyon Başkanlığı, Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma İlkelerini Belirleme Komisyonu Üyeliği, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesini Hazırlama Komisyonu Başkanlığı, Üniversite Seçim Kurulu Üyeliği, Fen ve Mühendislik Bilimleri Danışma Kurulu Üyesi, v.b.).

29. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Muhtelif Komisyon Üyelikleri (Staj Komisyonu, Mezuniyet Tetkik Komisyonu, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından Desteklenecek Projelerin Hazırlama, Değerlendirme ve Takibi Esasları ile İlgili Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzmanlık Grup Üyeliği, v.b.).

 

B. Projeler

1. İleri Teknoloji ve Mekatronik AR-GE Eğitim Laboratuarı. DPT, 98 K-121370,

150 000 TL, 1998, Projede Araştırmacı eleman iken Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Veysel ATLI’nın vefatından sonra Proje Yürütücüsü olmuştur.

2. Sektörlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar programcısı ve internet programcıları yetiştirmek. AB Destekli Proje, İşkur-Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları Projesi, 2004, TR0205.01/002/01/187, 24 950 Euro, Proje Yürütücüsü.

3. Smart Antenli 3. Nesil Gezgin Haberleşme Sistemi Temel Alıcı-Verici İstasyonu, DPT, 2003 K-120790, 300 000 TL, 2003, Danışman/Araştırmacı.

4. Dermatolojik Nevus (Ben) Görüntülerinden Malignant Melanoma Tipi Deri Kanserlerinin Otomatik Teşhisi ve Takibine Yönelik Bilgisayar Destekli Tıbbi Görüntü Algılama ve İşleme Sistemi Tasarımı. DPT, 05-01, 19 300 TL, 2004, Araştırmacı.

5. Evolutionary (Evrimsel) Tabanlı Algoritmalarla Anten Tasarımının Araştırılması ve Bununla İlgili Bir Paket Programın Hazırlanması. EÜBAP, No: FBA-03-33, 3 000 TL, 2003, Araştırmacı.

6. Yapay Zeka Teknikleri ve Eş Zamanlı İmge İşleme Protokolleri İle Kontrol Edilen Akıllı Robot Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. EÜBAP, No: FBA.03.41, 28 500 TL, 2003, Araştırmacı.

7. Erciyes Üniversitesi, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ve İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) gibi kurumlar ile yürütülen iki farklı AB Leonardo da Vinci projesi kapsamında 2006’da Almanya’da “Küçük Yerleşim Yerleri için Atık Su Arıtma Sistemleri” konusunda, 2007’de Macaristan’da “Avrupadaki Doğal Gaz Uygulamaları ve Güvenlik Önlemleri” konusunda incelemeler yapılmış ve bu konularda eğitimler alınmıştır.

8. Hayata Dokunmaya Hazırlanan Eller (HAYDEL). AB Destekli Proje, Merkezi Finans ve İhale Birimi “Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı (Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Geliştirme Programı), No: NGO-A2-113, 57 308 €, 2007, Yürütücü.

9. Esnek Hesaplama Yöntemleriyle Mikrodalga İletim Hatlarının Analizi ve Sentezi. TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 107E258, 140 758 TL, 2008, Araştırmacı.

10. Aktif İşgücü Piyasasına Uzman Teknik Ara Elemanlar (AKİPTE). AB Destekli Proje, Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı, CFCU/TR0602.03-02/307, 148 468 €, 2008, Yürütücü.

11. Mikrodalga İletim Hatlarının Sentezi ve Tasarımı. EÜBAP, No: FBA-09-791, 26 500 TL, 2009, Yürütücü.

12. Erciyes Üniversitesi Biyolojik Bilimler Araştırma Merkezi (ERBAM), DPT, 2010

K-120840, 10 000 000 TL, 2010, Koordinatör

 

C. Bilimsel Yayınlarda Görev Alma

a) Yurt Dışı Yayınlarda Görev Alma

Science Citation Index’çe (SCI) Taranan Uluslararası Dergide Editorial Board Üyeliği:

International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2004-Devam ediyor.

 

Science Citation Index’çe (SCI) Taranan Uluslararası Dergilerdeki Hakemlikleri:

 

1. IEEE Transactions on Antennas and Propagation

2. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems

3. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters

4. IEEE Antennas and Propagation Magazine

5. IEE Proceedings-Microwaves, Antennas and Propagation

6. Journal of Electromagnetic Waves and Applications

7. Electromagnetics

8. International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering

9. Signal Processing

10. Journal of Global Optimization

11. Electronics Letters

12. International Journal of Electronics

13. The Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Journal

14. Progress In Electromagnetics Research-PIER

15. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

16. International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields

17. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I, Journal of Systems and Control Engineering

18. Journal of Intelligent Information Systems

19. Electrical Engineering

 

Engineering Index’çe (SCI) Taranan Uluslararası Dergilerdeki Hakemlikleri:

 

1. Mathematical and Computational Applications

2. International Journal of Modelling and Simulation

3. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering

4. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

 

Diğer Uluslararası Dergilerdeki Hakemlikleri:

 

1. İstanbul University-Journal of Electrical and Electronics Engineering

2. International Journal of Antennas and Propagation

3. International Journal of Numerical Modeling

 

b) Yurt İçi Yayınlarda Görev Alma

Yurt İçi Yayınlanan Bilimsel Dergilerdeki Danışma Kurulu Üyeliği:

Politeknik Dergisi (Journal of Polytechnic)

Yurt İçi Yayınlanan Uluslararası Bilimsel Dergilerdeki Advisory Board Üyeliği:

Turkish Journal of Telecommunications

Yurt İçi Yayınlanan Magazin Türü Dergilerdeki Danışma Kurulu Üyeliği:

Telekom Dünyası

 

Yurt İçi Yayınlanan Bilimsel Dergilerdeki Hakemlikleri:

 

1. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

2. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

3. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

4. Politeknik Dergisi (Journal of Polytechnic)

5. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

6. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

7. Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi

8. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

9. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

D. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Görev Alma (Düzenleme, Yürütme, Bilim, Teknik, Editör, Danışma, Onur Kurulu Üyesi, Hakemlik)

 

1. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO’2000), 8-12 Kasım 2000, Bursa.

2. Kayseri III. Havacılık Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2000, Kayseri.

3. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, 19-23 Eylül 2001, Kocaeli.

4. Second International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO`2001), November 7-11, 2001, Bursa, Turkey.

5. URSI-Türkiye'2002 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 18-20 Eylül 2002, İstanbul.

6. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO’2002), 18-22 Aralık 2002, Bursa.

7. Kayseri IV. Havacılık Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2002, Kayseri

8. 3. International Conference on Mathematical and Computational Applications (ICMCA’2002), September 4-6, 2002, Konya, Turkey.

9. Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO`2003), December 3-7, 2003, Bursa, Turkey.

10. International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN’2003), Çanakkale, Turkey, July 02-04, 2003.

11. Elektronik-Haberleşme-Bilgisayar III. Ulusal Proje Aranıyor’03 Öğrenci Sempozyumu, 28-30 Nisan 2003, Kayseri.

12. Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, 17 - 21 Eylül 2003, İstanbul.

13. ASYU-INISTA 2004 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications), 23-25 Haziran 2004, İstanbul.

14. WSEAS Conference, September 14-16, 2004, Izmir, Turkey.

15. ICIS (International Computational Intelligence Society) 2004 International Conference on Artificial Intelligence and Neural Networks (AINN’2004), Çanakkale, Turkey, July 07-09, 2004.

16. ICSP 2004, The II. International Conference on Signal Processing, 2004, Çanakkale, Turkey, September 15-17, 2004.

17. VII. Bilişim Haftası Etkinlikleri, 19-23 Nisan 2004, Kayseri.

18. ICCI 2004, International Conference on Computational Intelligence, 2004, Çanakkale, Turkey, February 11-13, 2004.

19. Kayseri V. Havacılık Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, Kayseri.

20. ICET 2004, International Conference on Educational Technologies, 2004, Çanakkale, Turkey, May 26-28, 2004.

21. IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 16-18 Mayıs 2005, Kayseri.

22. 12. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu (UMTS 2005), 9-11 Haziran 2005, Kayseri.

23. 3. URSI-Türkiye'2006 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 6-8 Eylül 2006, Ankara.

24. Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2006, Nevşehir.

25. IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 17-19 Nisan 2006, Antalya.

26. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO’2006), 6-10 Aralık 2006, Bursa.

27. Kentsel Gelişim Seminerleri, 2-3 Nisan 2007, Kayseri.

28. IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 11-13 Haziran 2007, Eskişehir.

29. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM) 2007, 18-19 Ekim 2007, Adana.

30. 5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 2007, December 5-9, Bursa.

31. HDM2008, International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, 2008, June 19-23, Kayseri, Turkey.

32. 16. Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) Toplantısı, 2-4 Mayıs 2008, Kayseri.

33. IV. URSI-Türkiye'2008 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 20-22 Ekim 2008, Antalya.

34. Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (HABTEKUS 08), 22-24 Ekim 2008, İstanbul.

35. Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2008, Kayseri.

36. Vth International Workshop on Electromagnetic Wave Scattering (EWS’2008), Antalya, Turkey, October 22-25, 2008.

37. IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 20-22 Nisan 2008, Didim.

38. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM) 2009, 2009, Adana.

39. Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (HABTEKUS 09), 9-11 Aralık 2009, İstanbul.

40. IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 9-11 Nisan 2009, Antalya.

41. V. URSI-Türkiye'2010 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 25-27 Ağustos 2010, KKTC.

42. IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 22-24 Nisan 2010, Antalya.

 

E. Danışmanlığında Tamamlanan ve Yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri:

1. Ali AKDAĞLI, “Lineer Anten Dizisinin Genlik Uyarım Katsayılarının Genetik ve Tabu Araştırma Algoritmaları Kullanılarak Optimize Edilmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 1997.

2. Osman AYDOĞAN, “Dairesel Anten Dizilerinin Genlik ve Faz Uyarım Katsayılarının Genetik ve Tabu Araştırma Algoritmaları Kullanılarak Optimize Edilmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 1998.

3. Habib HANÇER, “Optimum Kazançlı Piramidal Huni Antenlerin Tasarımı”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002.

4. Emine ISINMIŞ, “İki Kişilik Hafif Kategoride Bir Uçak İçin Aviyonik Sistem Tasarımı”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002.

5. Nurcan SARIKAYA, “Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları İle Çeşitli Mikroşerit Antenlerin Bazı Karakteristik Parametrelerinin Hesaplanması ve Optimum Kazançlı Piramidal Huni Anten Tasarımı”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2003.

6. Murat ONAY, “Nevus (Ben) İmgelerinin Klinik Tanı Amaçlı Sınıflandırılması”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004.

7. Sabri KAYA, “Kuplajlı İletim Hatlarının Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.

8. Suad BAŞBUĞ, “Bakteriyel Besin Arama Algoritması İle Lineer Anten Dizilerinin Diyagram Sıfırlaması”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008.

 

Doktora Tezleri:

1. Mehmet ERLER, “Dikdörtgen Mikroşerit Antenlerin Yapay Sinir Ağları ile Analizi ve Tasarımı”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 1999.

2. Ali AKDAĞLI, “Tabu Araştırma ve Karınca Koloni Optimizasyon Algoritmaları İle Anten Dizilerinde Demet Şekillendirme ve Diyagram Sıfırlama”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002.

3. S. Sinan GÜLTEKİN, “Çeşitli Tipteki Mikroşerit Antenlerin Karekteristik Parametrelerinin Farklı Algoritmalarla Eğitilen Yapay Sinir Ağları İle Hesaplanması”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002.

4. İlke TÜRKMEN, “Yapay Zeka Tekniklerine Dayanan Yöntemlerle Çok Sayıda Hedef İzleme”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005.

5. Bilal BABAYİĞİT, “Yapay Bağışıklık Algoritmaları İle Lineer Anten Dizi Sentezi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007.

6. Nurcan SARIKAYA BAŞTÜRK, “Bulanık Mantık Sistemleri İle Çeşitli Tipteki Mikroşerit Antenlerin Karakteristik Parametrelerinin Hesaplanması”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009.

 

Şu Anda Danışmanlığını Yürüttüğü Doktora Öğrencileri:

 

1. Murat ONAY                  Doktora Öğrencisi        Tez Döneminde

2. Osman AYDOĞAN      Doktora Öğrencisi        Tez Döneminde

3. Sabri KAYA                    Doktora Öğrencisi        Tez Döneminde

4. Ali DURMUŞ                 Doktora Öğrencisi        Tez Döneminde

5. Suad BAŞBUĞ             Doktora Öğrencisi        Tez DönemindeYukarı