GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜMLER 

Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

Kentler kendilerini kültürler barındırmaya ve o kültürlerle yoğrulup biçimlenmeye sunarlar. Kültür gibi bir kavramın belki de en kapsayıcı, en somut göstergelerinden bir olan kent ile mimarlık karşılıklı ve kesintisiz bir diyalog içindedir. Bu her tür teknolojik, ekonomik, politik gelişmeden, çevre ve doğa olaylarından beslenen bir diyalogdur. O kentteki mimarlık eğitim kurumları bu ilişki üzerinde yönlendirici etkiye sahiptir. 

Faydacı bir bakışla, üretim nesnesi “mekâna” indirgenebilecek bir meslek olmanın ötesinde mimarlık; bir düşünme ve yaşam biçimidir. Bu durum öğrenme, yenilenme ve kişisel keşfin sürekliliğini zorunlu kılar. Kalıplaşmış ve ezber ağırlıklı bir üniversite eğitim sistemi içinde bu bilince sahip mimarlar yetişmesi oldukça uzak bir ihtimaldir. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, mimarlığın doğası gereği ilişki içinde olduğu “sanat” ile kurumsal ve mekânsal birlikteliğini ön görmekte ve Mimarlık Bölümü'ne Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer vermektedir. Bu yaklaşım Kayseri’deki diğer mimarlık bölümleri ile farkını ortaya koyması bakımından önemlidir.

 

    İletişim Bilgisi 

     Telefon    : (0352) 324 00 00      Faks   : (0352) 324 00 04     

     E-posta   : info@nny.edu.tr Yukarı