Ders Planı

 

 

BİRİNCİ YIL/ I.YARIYIL(GÜZ)

DERS KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

BES 109

Mesleki Oryantasyon

Z

2

0

2

3

KİM 101

Genel Kimya I

Z

2

2

4

4

ANA 109

Anatomi I

Z

3

0

3

4

FZY 109

Fizyoloji I

Z

3

0

3

4

SOS 101

Sosyoloji 

Z

2

0

2

2

TD 101

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

BİL 119

Bilgisayar Uygulamaları I

Z

1

2

2

4

ATA 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Z

2

0

2

2

YD 111*

Yabancı Dil I

Z

4

0

4

3

TOPLAM

 

21

4

24

28

Seçmeli Dersler**

BES 115

Beslenme Terminolojisi

S

2

0

2

2

BES 120

Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme

S

2

0

2

2

BES 103

Türk Mutfak Kültürü

S

2

0

2

2

BE102

Beden Eğitimi

S

1

2

2

2

GSM 102

Müzik

S

1

2

2

2

GSR102

Resim

S

1

2

2

2

TOPLAM

 

23

4

26

30

*Öğretim dili İngilizce’dir.

** Bir seçmeli ders alınması gereklidir.

KISALTMALAR

Z: Zorunlu, S:Seçmeli, T:Haftalık teorik ders saati, U:Haftalık uygulama ders saati, K:Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

BİRİNCİ YIL/ II.YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

BİY 101

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Z

2

0

2

3

KİM 102

Genel Kimya II

Z

2

2

4

4

FZY 110

Fizyoloji II

Z

3

0

3

4

ANA 110

Anatomi II

Z

3

0

3

4

PSK 101

Psikoloji

Z

2

0

2

2

TD 102

Türk Dili II

Z

2

0

2

2

BİL 120

Bilgisayar Uygulamaları II

Z

1

2

2

4

ATA 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Z

2

0

2

2

YD 112*

Yabancı Dil II

Z

4

0

4

3

TOPLAM

 

21

4

24

28

Seçmeli Dersler**

BES 110

Beslenmeye Giriş

S

2

0

2

2

BES 104

Dünya Mutfakları

S

2

0

2

2

İKT 101

Genel İktisat

S

2

0

2

2

BE102

Beden Eğitimi

S

1

2

2

2

GSM 102

Müzik

S

1

2

2

2

GSR102

Resim

S

1

2

2

2

TOPLAM

 

23

4

26

30

*Öğretim dili İngilizce’dir.

** Bir seçmeli ders alınması gereklidir.

KISALTMALAR

Z: Zorunlu, S:Seçmeli, T:Haftalık teorik ders saati, U:Haftalık uygulama ders saati, K:Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 

İKİNCİ YIL/ III.YARIYIL(GÜZ)

DERS KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

BES 201

Beslenme İlkeleri

Z

4

0

4

5

BES 203

Beslenme Biyokimyası I

Z

3

0

3

4

BES 205

Besin Kimyası ve Analizleri I

Z

2

4

4

5

MİK 201

Genel Mikrobiyoloji

Z

2

2

3

4

FYP 201

Fizyopataloji

Z

3

0

3

3

YD 211*

Yabancı Dil III

Z

3

0

3

3

BES 220

Beslenme Uygulamaları I

Z

0

2

4

4

TOPLAM

 

16

8

24

28

Seçmeli Dersler**

BES 208

Beslenme Antropolojisi

S

2

0

2

2

İB 110

İletişim Becerileri

S

2

0

2

2

BES 210

Fonksiyonel Besinler

S

2

0

2

2

İKT 201

Girişimcilik

S

2

0

2

2

BE202

Beden Eğitimi

S

1

2

2

2

GSM 202

Müzik

S

1

2

2

2

GSR202

Resim

S

1

2

2

2

TOPLAM

 

18

8

26

30

*Öğretim dili İngilizce’dir.

** Bir seçmeli ders alınması gereklidir.

KISALTMALAR

Z: Zorunlu, S:Seçmeli, T:Haftalık teorik ders saati, U:Haftalık uygulama ders saati, K:Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi


 

 

 

 

İKİNCİ YIL/ IV.YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

BES 202*

Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri

Z

2

4

4

5

BES 204*

Beslenme Biyokimyası II

Z

3

0

3

4

BES 206*

Besin Kimyası ve Analizleri II

Z

2

4

4

5

MİK 202

Besin Mikrobiyolojisi

Z

2

2

4

4

BES 209

Besin Kontrolü ve Mevzuatı

Z

2

0

2

3

YD 212**

Yabancı Dil IV

Z

3

0

3

3

BES 221

Beslenme Uygulamaları II

Z

0

2

4

4

TOPLAM

 

 

14

12

24

28

Seçmeli Dersler***

NUT 201

Introduction to Food

S

2

0

2

2

BES 207

Demografik Yapı ve Sağlık 

S

2

0

2

2

BES 219

Hastalarla İletişim

S

2

0

2

2

BES 211

Besin Tüketim Durumunun Değerlendirilmesinde Temel Yaklaşımlar

S

2

0

2

2

BE 202

Beden Eğitimi

S

1

2

2

2

GSM 202

Müzik

S

1

2

2

2

GSR202

Resim

S

1

2

2

2

TOPLAM

S

16

12

26

30

*BES 201 dersi alınmadan BES 202, BES 203 dersi alınmadan BES 204,BES 205 dersi alınmadan BES 206 dersi alınamaz.

**Öğretim dili İngilizce’dir.

*** Bir seçmeli ders alınması gereklidir.

KISALTMALAR

Z: Zorunlu, S:Seçmeli, T:Haftalık teorik ders saati, U:Haftalık uygulama ders saati, K:Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL/ V.YARIYIL (GÜZ)

DERS KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

BES 301

Hastalıklarda Diyet Tedavisi I

Z

3

2

4

5

BES 303

Anne ve Çocuk Beslenmesi

Z

3

2

4

4

BES 305

Toplu Beslenme Sistemleri I

Z

3

0

3

4

BES 307

Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması

Z

3

0

3

4

BİO 301

Biyoistatistik

Z

3

2

4

4

YD 311*

Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

Z

2

0

2

3

BES 320

Diyetetik Uygulamaları I

Z

0

2

4

4

TOPLAM

 

17

8

31

28

Seçmeli Dersler**

BES 309

Sporcuların Beslenmesi

S

2

0

2

2

BES 310

Dietetics 1

S

2

0

2

2

HEM 295

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

S

2

0

2

2

BES 312

Beslenme Durumu Tarama Testleri

S

2

0

2

2

BES 313

Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri

S

2

0

2

2

BE302

Beden Eğitimi

S

1

2

2

2

GSM 302

Müzik

S

1

2

2

2

GSR302

Resim

S

1

2

2

2

TOPLAM

 

19

8

33

30

*Öğretim dili İngilizce’dir.

** Bir seçmeli ders alınması gereklidir.

KISALTMALAR

Z: Zorunlu, S:Seçmeli, T:Haftalık teorik ders saati, U:Haftalık uygulama ders saati, K:Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 


 

ÜÇÜNCÜ YIL/ VI.YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

BES 302*

Hastalıklarda Diyet Tedavisi II

Z

3

2

4

5

BES 304*

Çocuk Hastalarında Beslenme

Z

3

2

4

4

BES 306*

Toplu Beslenme Sistemleri II

Z

3

0

3

4

BES 308*

Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi

Z

3

0

3

4

BİO 302

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Z

3

2

4

4

YD 312**

İş Hayatı İçin İngilizce

Z

2

0

2

3

BES 321

Diyetetik Uygulamaları II

Z

0

2

4

4

TOPLAM

 

17

8

31

28

Seçmeli Dersler***

BES 311

Dietetics II

S

2

0

2

2

BES 319

İlkyardım

S

2

0

2

2

BES 314

Fitoterapi

S

2

0

2

2

BES 315

Besin Güvenliği

S

2

0

2

2

BES 316

Besin İşleme Yöntemleri

S

2

0

2

2

BE302

Beden Eğitimi

S

1

2

2

2

GSM 302

Müzik

S

1

2

2

2

GSR302

Resim

S

1

2

2

2

TOPLAM

 

19

8

33

30

*BES 301 alınmadan BES 302, BES 303 alınmadan BES 304, BES 305 alınmadan BES 306, BES 307 alınmadan BES 308, BİO301 alınmadan BİO302 dersi alınamaz.

**Öğretim dili İngilizce’dir.

*** Bir seçmeli ders alınması gereklidir.

KISALTMALAR

Z: Zorunlu, S:Seçmeli, T:Haftalık teorik ders saati, U:Haftalık uygulama ders saati, K:Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 


 

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL/ VII.YARIYIL (GÜZ)

DERS KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

BES 401

Proje Çalışması I

Z

0

2

2

2

BES 423*

Klinik Çocuk Beslenme Uygulamaları I

Z

2

4

6

6

BES 425 *

Klinik Yetişkin Beslenme Uygulamaları I

Z

2

4

6

6

BES 427*

Toplu Beslenme Sistemleri Uygulamaları I

Z

2

4

6

6

BES 429*

Seçmeli Beslenme Uygulamaları

Z

2

4

6

         6

YD 411**

Mesleki Yabancı Dil I

Z

2

0

2

2

TOPLAM

Z

10

18

28

28

Seçmeli Dersler***

BES 411**

Applied Nutrition I

S

2

0

2

2

BES 413

Özel Gruplarda Beslenme I

S

2

0

2

2

BES 415

Enteral ve Parenteral Beslenme

S

2

0

2

2

BES 416

Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı

S

2

0

2

2

BES 417

Kanser ve Beslenme

S

2

0

2

2

BES 418

Beslenme ile İlintili Hastalıklarda Biyokimya

S

2

0

2

2

BE102

Beden Eğitimi

S

1

2

2

2

GSM 102

Müzik

S

1

2

2

2

GSR102

Resim

S

1

2

2

2

TOPLAM

 

12

18

30

30

*Önceki dönemlerde yer alan BES 403 Klinik Beslenme Çocuk Stajı I, BES 423 Klinik Çocuk Beslenme Uygulamaları I; BES 405 Klinik Beslenme Erişkin Stajı I, BES 425 Klinik Yetişkin Beslenme Uygulamaları I; BES 407 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı I, BES 427 Toplu Beslenme Sistemleri Uygulamaları I, BES 409 Seçmeli Staj, BES 429 Seçmeli Beslenme Uygulamaları olarak değiştirilmiştir.

Zorunlu olan BES kodlu 1. 2. ve 3. Sınıf dersleri alınmadan BES 423,425, 427,429 kodlu uygulama dersleri alınamaz.

**Öğretim dili İngilizce’dir.

*** Bir seçmeli ders alınması gereklidir.

KISALTMALAR

Z: Zorunlu, S:Seçmeli, T:Haftalık teorik ders saati, U:Haftalık uygulama ders saati, K:Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

DÖRDÜNCÜ YIL/ VIII.YARIYIL (BAHAR)

DERS KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

BES 402

Proje Çalışması II

Z

0

2

2

2

BES 424*

Klinik Çocuk Beslenme Uygulamaları II

Z

2

4

6

6

BES 426 *

Klinik Yetişkin Beslenme Uygulamaları II

Z

2

4

6

6

BES 428 *

Toplu Beslenme Sistemleri Uygulamaları II

Z

2

4

6

6

BES 430 *

Toplum Sağlığı Uygulamaları

Z

2

4

6

6

YD 412**

Mesleki Yabancı Dil II*

Z

2

0

2

2

TOPLAM

Z

10

18

28

28

Seçmeli Dersler***

BES 412**

 

Applied Nutrition II

S

2

0

2

2

İŞL 401

İşletme Yönetimi

S

2

0

2

2

BES 414

Özel Gruplarda Beslenme II

S

2

0

2

2

BES 419

Besin İlaç Etkileşimi

S

2

0

2

2

BES 420

Besin Destek Ürünleri

S

2

0

2

2

BES 421

Bilimsel Yayın Analizi

S

2

0

2

2

BE402

Beden Eğitimi

S

1

2

2

2

GSM 402

Müzik

S

1

2

2

2

GSR 402

Resim

S

1

2

2

2

TOPLAM

 

12

18

30

30

* Önceki dönemlerde yer alan BES 404 Klinik Beslenme Çocuk Stajı I, BES 424 Klinik Çocuk Beslenme Uygulamaları II; BES 406 Klinik Beslenme Erişkin Stajı II, BES 426 Klinik Yetişkin Beslenme Uygulamaları II; BES 408 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı II, BES 428 Toplu Beslenme Sistemleri Uygulamaları II, BES 410 Toplum Sağlığı Stajı, BES 430 Toplum Sağlığı Uygulamaları olarak değiştirilmiştir.

Zorunlu olan BES kodlu 1. 2. ve 3. Sınıf dersleri alınmadan BES 424, 426,428, 430 kodlu uygulama dersleri alınamaz.

**Öğretim dili İngilizce’dir.

*** Bir seçmeli ders alınması gereklidir.

KISALTMALAR:

Z: Zorunlu, S:Seçmeli, T:Haftalık teorik ders saati, U:Haftalık uygulama ders saati, K:Dersin Kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer SistemiYukarı