Kuruluş Kanunu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından 2009 yılında kurulmuş olup, Üniversite; Rektörlüğe bağlı olarak,

 

        Fen-Edebiyat Fakültesi, 

        Mühendislik Fakültesi,

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

        Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,

        Sağlık Bilimleri Fakültesi (08.08.2012 tarihli 2012/3620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur),

        Tıp Fakültesi (14.08.2014 tarihli 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur),

        Diş Hekimliği Fakültesi (14.08.2014 tarihli 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur),

        Meslek Yüksekokulu,

        Sosyal Bilimler Enstitüsü,

        Fen Bilimleri Enstitüsü,

        Sağlık Bilimleri Enstitüsünden (14.11.2016 tarihli 2016/9528 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur)

 

oluşmaktadır.

 Yukarı