Haberler

TUBİTAK 4004 Projemiz Başlıyor
Date: 22.10.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
PROJEMİZ BAŞLIYOR
 
Ailemle Birlikte Sağlıklı Beslenerek Obeziteyi Durduruyoruz
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde obezite hızla artmaktadır. Özellikle adölesan yaş grubunda hızlı bir artış gösteren obezitenin durdurulmasına yönelik acil önlemelerin uygulanması ve yeterli ve dengeli beslenmenin desteklenmesi, ulusal sağlık plan ve politikaları arasında öncelikli olarak yer almaktadır. 6. Sınıf öğrencileri ve ebeveynlerine yönelik olarak yürütülecek bu projede, katılımcıların obeziteden korunma ve sağlıklı beslenme konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, öğrendikleri bilgileri günlük yaşantılarına pratik uygulamalarla aktarabilmeleri ve bunun için çeşitli etkileşimli bilimsel uygulamaların yapılması planlanmıştır. Böylelikle obeziteye neden olan ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen yanlış beslenme uygulamalarının yerine sağlıklı beslenme uygulamalarının yer alması hedeflenmiştir.
 
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen projemizin ilk aktivitesi Kasım ayında başlayacaktır.
 
 
Kapsam ve Hedef Kitle
 Hedef kitle olarak ortaokul çağında olan 6. Sınıf öğrencilerinin seçilme nedeni, bu yaş grubu öğrenciler ülkemiz nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturmaları, sağlık belirleyicileri açısından risk grubunda yer almaları, kronik hastalıkların temelini oluşturan önemli beslenme ve sağlık sorunlarına sahip olmaları gibi dezavantajlar yanında, öğrenmeye açık olmaları, birbirlerinden etkilenebilmeleri, ömür boyu süren beslenme alışkanlıkları kazanabilecekleri bir dönemde olmaları gibi avantajların bulunmasıdır. Öğrenilen bilgilerin ev yaşantısında da uygulanabilmesi ve kabul görmesi açısından öğrencilerin aile üyelerinden birinin de projede yer alması planlanmıştır.
 
 
Proje,  Özel Tevfik Kuşoğlu ve Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu’ ndan 32 öğrenci ve 32 veli olmak üzere toplam 64 kişi üzerinde yürütülecektir.
 
 
Yöntem
Hedef kitlede bilgi tutum ve davranış değişikliği oluşturacak beslenme uygulamalarına yer verilerek, onların ilgisini çeken, eğlenceli, günlük yaşamda uygulanabilirliği olan, yaş dönemlerine uygun toplam 45 farklı bilimsel deney, gözlem, sanat etkinliği ve pratik uygulamayı içerecektir.
 
 
Sonuç
Ülkemiz için öncelikli bir sorun olan obeziteden korunma ve sağlıklı beslenme konusunda,  öğrencilerin ve ailelerin bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılacak,  etkileşimli uygulamalarla obeziteye neden olan sağlıksız uygulamalar yerine yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının oluşturulması desteklenecek, böylelikle beslenme ve sağlık durumlarının geliştirilmesine ve obezitenin önlenmesine katkı sağlanacaktır.

Haber Arsiv


Yukarı