Stratejik Plan

Stratejik Plan için tıklayınız.

Program Çıktıları

Program amaçları doğrultusunda ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri  kapsamında programı tamamlayan öğrencinin aşağıda verilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması hedeflenmektedir.

Paydaşlarımız

Telefon Rehberi

DEKANLIK     Prof. Dr.

Kalite Politikası

..

Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Bölüm Tanıtım Bilgileri

 Bölüm tanıtım bilgilerimiz ve broşürümüz için tıklayınız.

Kalite Politikamız

Eğitim Amaçları

Beslenme ve Diyetetik Programı Eğitim Amaçları;  1.Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip, 2.Evrensel değerleri benimseyen, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, 3.

Öz Değerlendirme Raporları

Paydaşlarımız

  Paydaşlarla ilişkiler; Eğitim-Öğretim, araştırma ve danışma hizmetlerimizin kalitesi ve topluma verilecek beslenme mesajlarının sağlığı açısından paydaşlarla olan ilişkilerimiz büyük önem taşımaktadır.

Laboratuvarlar

 Bölümümüzde,Genel Kimya ve Besin Kimyası, Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri, Antropometri laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm laboratuvarlarını sanal tur ile ziyaret etmek için tıklayınız.

Kalite Komisyonu Üyeleri

Bölüm / Fakülte Adı Komisyon Üyeleri Görevi  Beslenme ve Diyetetik Prof. Dr. Neriman İNANÇ Başkan Dr. Öğr.

Komisyonlar

KOMİSYONLAR GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANI Görevleri KALİTE Prof. Dr. Neriman İNANÇ Dr. Öğr. Üyesi Eda BAŞMISIRLI Dr. Öğr. Üyesi Gizem AYTEKİN ŞAHİN Arş.

Ders Değerlendirme Formları

Personel Formları

Kalite ve Süreç Formları

İş Akış Şemaları

Eğitim planları

Ders İçerikleri

Laboratuvar Malzeme Listesi

Bölüm Değerlendirme Anketleri

Bölüm İş Akış Şeması

Anket Sonuçları

Program Çıktıları; Aktif Öğrenciler, Mezunlar, İşverenler, Öğretim Üyeleri Bölümden Memnuniyet Öğr.

Etkinlikler

PUKO Döngüsü

Yukarı