Ölçme, İzlem ve Değerlendirme

Yıllara göre Memnuniyet anketlerine ulaşabilmek için tıklayınız.

Program Yeterlilik

Program amaçları doğrultusunda ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri  kapsamında programı tamamlayan öğrencinin aşağıda verilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması hedeflenmektedir.

Paydaş Toplantıları

Telefon Rehberi

  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ         DEKANLIK         Prof. Dr.

Kalite Politikası

..

Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Bölüm Tanıtım Bilgileri

 Bölüm tanıtım bilgilerimiz ve broşürümüz için tıklayınız.

Yukarı